Posts


良月皖南两日

霏雨漫青冬,良月西南行。 天短卯行紧,过午日难晴。 个中千里路,此间百味行。 颠沛常有事,辗转车难停。 平原渐山麓,蹉跎群峰陵。 鞍马踏芜处,陵南泾宣城。 华阳溪如绩,歙县棠樾宏。 一梦入屯溪,半脚踏清明。 老街楼阁多,花山谜窟冗。 看景不停蹄,停蹄复天瞑。 晚看徽州路,醉酒肴馔羹。 雨夜寝安乐,次日复又行。 百里探西递,此处古文风。 墙挑骑马式,瓦盖青白庭。 掩映青绿间,人村独风景。...


安静的周末

从上周四晚上开始我开始稀里哗啦的闹肚子,周五坚持了一上午,上完课,下午的时候就不行了,就提前回家来休息。从周五下午开始就是昏昏的睡了。第二天是个落雨的周六。我依然没有好转的迹象,在家里中找遍了药,除了感冒药和喉咙的药竟然没有合适的灵丹妙药。外面下雨,天气又很冷,又不想出去了。在床上熬到下午,愈发的饿了,就起来出去吃了点东西。喝了一碗汤,随便吃了一点就回来。


昨晚有个我说不清楚的梦

我已经在相当长的一段时间没有做过梦了。昨天晚上竟然密密的做了一晚上的梦。梦的具体的事情和人物已经在我醒来的时候模糊了。貌似一群人出去旅游的样子,然后我也像是在外地。唉,我没有办法说清楚了。可是我梦见我带着几个人下一个螺旋形的楼梯的时候,下面有一半没有楼梯,是顺着楼梯的栏杆滑下去的。然后就掉了两个牙!郁闷,非常的郁闷,牙齿竟然被撞掉两个,还是门牙左边的两颗。我刚才一醒来用舌头挨个和我的牙齿打招呼,还好,都健在,这才放了一点心。