Posts


過「金粟庵」小記

途徑金粟庵,覺玲瓏小處,鬧世獨立,欣然閒游。進院,見僧著常服為老嫗「治病」,以雙手搭其肩之式。余隱約聽「佛光」二字,遂近前細聞,「佛光見否?於門縫,忽隱之?」是言二三反復,嫗唯諾,「見。」又言,「汝無恙,知否?」嫗默然。僧轉廚房。至此,余匆忙觀游「玉佛殿」。後入地藏殿,又見一年輕出家人巧言與一婦人說供奉及善事種種。其間,諸般空軍司令、各地種類官員信嘴拈來、旁徵博引,蔚為嘆服。婦人亦唯諾。余笑笑洒然,善哉善哉,去也。